Våra

Samarbetspartners

Under bygget av energicentralen har vi anlitat flertalet svenska leverantörer.

logotype_fev_neg

Falu Energi & Vatten – fev.se
Falu Energi & Vatten levererar träpellets till den nya energicentralen. Cirka 3000 ton per år. En annan del i samarbetet är att de kommer ta hand om den aska som uppstår vid förbränningen. Istället för att lägga den på deponi kommer de ta tillbaka den och sprida den med sin övriga aska. Spridningen sker i skogsmark för att få tillbaka mikronäringsämnen till marken som blir kvar i askan. På det viset sluts kretsloppet.

Falu Energi & Vatten om projektet

tab

TAB Byggproduktion AB – tabyggproduktion.se
Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar.

riba_4f

Riba AB – riba.se
RIBA har utrett media- och energiflöden samt kylförsörjning till processen.

vea_logotyp_transp-bakgrund

VEÅ AB – vea.se


huurre-back

Huurre – huurre.se
Sveriges ledande företag inom kyla med 75års erfarenhet. De är inte bara specialister på livsmedelskyla eller avancerad processkyla utan även på klimatsmart kyla.

bergslags-el-eps-version

Bergslags EL – bergslagsel.se

logstor

Logstor – logstor.com
Leverantör markkulvertsystem för ånga- och kondensat.

Hoerbiger – hoerbiger.com
Leverantör av tryckluftkompressorer.

Caverion – caverion.se
Leverantör av övergripande styrsystem med energidatainsamling

 

KEAB Klimat & Elservice AB – ke-ab.se
Leverantör av ventilationslösning.