• 2017-03-10

Utbildning för säker och effektiv drift av pannanläggningen

För att ge vår personalen bra förutsättningar för att utföra drift och underhåll av den nya pannanläggningen har vi under vecka 7 genomfört utbildningar för våra tekniker. Fastbränsle är nytt bränsle för oss med andra förbränningstekniska förutsättningar varför kompetensutveckling behövde ske. Samtliga skiftgående servicetekniker vid bryggeriet fick en grundläggande utbildning i drift och handhavande av pannanläggningen. Vår driftledare och serviceteknikerna i fastighets- och mediaproduktionsgruppen genomförde en fördjupad utbildning. Utbildningen var en verksamhetsanpassad kurs som genomfördes medhjälp av företaget EnviLoop AB. Det blev ett par trevliga dagar med många intressanta diskussioner.

Drifttekniker Jörgen Engman justerar pelletsbrännaren.

Fredrik Karlsson
Produktionschef

Om projektet

En ny energianläggning stod klar år 2016 vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen var på 50 miljoner kronor och har minskat både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en fastbränslepanna för pelletsledning, en kylanläggning och en tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer