• 2017-11-29

Plusenergiforum

Mycket positiv feedback har inkommit för genomförandet av projektet. Feedbacken kommer från allmänheten, kunder, myndigheter och installations- och energibranschen. Artiklar har publicerats vid flera tillfällen i lokaltidningar och olika branschtidningar samt i Miljöpartiet tidning Grönt AR och som en notis i Energimyndighetens tidskrift Energivärlden. Till följd av det stora intresset har föredrag hållits vid flera tillfällen. Nu senast genomförde jag en föreläsning i Jönköping den 18 oktober vid Region Jönköpings läns årliga miljö- och energikonferens Plusenergiforum.

 

Fredrik Karlsson
Produktionschef

Om projektet

En ny energianläggning har byggts vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen är på 50 miljoner kronor och ska minska både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en ny fastbränslepanna för pelletsledning, en ny kylanläggning och en ny tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer