• 2016-10-25

En spännande start

Nu är vi igång med vår energicentral och här kommer ni kunna följa vårt dagliga driftarbete och vår strävan att hela tiden optimera energianvändningen i bryggeriet. Jag kommer ge er en inblick i vårt arbete, energicentralen i sig men även bjuda in våra samarbetspartners i projektet för presentation.

Hoppas ni tycker detta är lika spännande som jag!

Fredrik Karlsson
Produktionschef

Om projektet

En ny energianläggning stod klar år 2016 vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen var på 50 miljoner kronor och har minskat både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en fastbränslepanna för pelletsledning, en kylanläggning och en tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer