Kopparbergs Energicentral

En ny energianläggning står klar vid bryggeriet i Kopparberg. Med en investering på 50 miljoner kronor ska både energiförbrukningen och klimatpåverkan minska.

  • 2017-02-16

Ministerbesök i Kopparberg

För en vecka sedan hade vi äran att få besök av stadsråden Margot Wallström, Ann Linde, Karolina Skog och Anders Ygeman. De var intresserade av att se hur vi jobbar med energicentralen så vi tog med dem ett varv och berättade om hela projektet. Stadsråden tycker att vår energicentral är ett bra exempel på en genomtänkt klimatsatsning, vilket gör oss på bryggeriet otroligt stolta.

  • 2017-01-31

Minskade växthusgasutsläpp med 97%

Hur kom vi fram till att vi minskar växthusgasutsläpp med 97%?

Ett av projektet mest kritiska beslut var att dimensionera pelletspannans effekt och dess utformning. Utgångspunkten var att inte installera mer effekt än nuvarande och framtida behov.

Analys av nuläget genomfördes genom mätningar. Genomgång av bryggeriets LTDP (Longterm Development Plan) skedde med avseende på framtida effektbehov. Men framförallt användes den sedan tidigare upprättade energikartläggningen för att bedöma besparingspotential.

Föregående Nästa

Om projektet

En ny energianläggning har byggts vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen är på 50 miljoner kronor och ska minska både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en ny fastbränslepanna för pelletsledning, en ny kylanläggning och en ny tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer