Kopparbergs Energicentral

Kopparbergs energicentral är en del av vårt hållbarhetsarbete och ligger bland annat bakom att anläggningen i Kopparberg nu är fossilfri.

Plusenergiforum
  • 2017-11-29

Plusenergiforum

Mycket positiv feedback har inkommit för genomförandet av projektet. Feedbacken kommer från allmänheten, kunder, myndigheter och installations- och energibranschen. Artiklar har publicerats vid flera tillfällen i lokaltidningar och olika branschtidningar samt i Miljöpartiet tidning Grönt AR och som en notis i Energimyndighetens tidskrift Energivärlden. Till följd av det stora intresset har föredrag hållits vid flera tillfällen. Nu senast genomförde jag en föreläsning i Jönköping den 18 oktober vid Region Jönköpings läns årliga miljö- och energikonferens Plusenergiforum.

  • 2017-05-23

Når vi vårt effektivitetsmål för kylproduktionen?

Vid produktion av kyla används elenergi. För att beskriva hur effektiv en kylproduktionsprocess är anges förhållandet mellan tillförd elenergi och producerad kylenergi med ett s.k. COP-värde (Coefficient Of Performance). På liknande sätt sker utvärdering av t.ex. värmepumpar för villor.

Ett mål med Energicentralsprojekt var att skapa en effektivare kylproduktion vid bryggeriet. Den gamla anläggningen hade ingen möjlighet att genomföra kontinuerlig mätning av energiverkningsgraden. Tillfälliga mätningar skedde därför under begränsade tider vid olika driftfall för att skapa en bild av anläggningens COP-värde. I utvärderingen var klarställande av kyllaster ett problem. Detta med anledning av att den installerade effekten och den nyttjade effekten inte är samma. Varför? I ett bryggeri används inte alla kyllaster samtidigt. T.ex. på lagertankar så finns det inte behov av att ha samtliga kylzoner på hela tiden utan behovet styrs av vilken fas ölprocessen är i. I utvärderingsarbetet beräknades den s.k. sammanlagringseffekten och utifrån detta beslutade vi vilken kyleffekt som skulle installeras.

Nästa

Om projektet

En ny energianläggning stod klar år 2016 vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen var på 50 miljoner kronor och har minskat både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en fastbränslepanna för pelletsledning, en kylanläggning och en tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer