Kopparbergs Energicentral

En ny energianläggning står klar vid bryggeriet i Kopparberg. Med en investering på 50 miljoner kronor ska både energiförbrukningen och klimatpåverkan minska.

  • 2017-03-10

Utbildning för säker och effektiv drift av pannanläggningen

För att ge vår personalen bra förutsättningar för att utföra drift och underhåll av den nya pannanläggningen har vi under vecka 7 genomfört utbildningar för våra tekniker. Fastbränsle är nytt bränsle för oss med andra förbränningstekniska förutsättningar varför kompetensutveckling behövde ske. Samtliga skiftgående servicetekniker vid bryggeriet fick en grundläggande utbildning i drift och handhavande av pannanläggningen. Vår driftledare och serviceteknikerna i fastighets- och mediaproduktionsgruppen genomförde en fördjupad utbildning. Utbildningen var en verksamhetsanpassad kurs som genomfördes medhjälp av företaget EnviLoop AB. Det blev ett par trevliga dagar med många intressanta diskussioner.

Drifttekniker Jörgen Engman justerar pelletsbrännaren.

Fredrik Karlsson
Produktionschef

  • 2017-02-16

Ministerbesök i Kopparberg

För en vecka sedan hade vi äran att få besök av stadsråden Margot Wallström, Ann Linde, Karolina Skog och Anders Ygeman. De var intresserade av att se hur vi jobbar med energicentralen så vi tog med dem ett varv och berättade om hela projektet. Stadsråden tycker att vår energicentral är ett bra exempel på en genomtänkt klimatsatsning, vilket gör oss på bryggeriet otroligt stolta.

Nästa

Om projektet

En ny energianläggning har byggts vid bryggeriet i Kopparberg. Investeringskostnaden för anläggningen är på 50 miljoner kronor och ska minska både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Byggnaden är 500 kvadratmeter stor och består av en ny fastbränslepanna för pelletsledning, en ny kylanläggning och en ny tryckluftscentral.

Läs mer

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer

Samarbetspartners

I bygget av energicentralen så har vi jobbat med svenska leverantörer. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer